Otváranie častí ponúk „Kritériá“

pridané: 24.01.2014

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O

VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina

IČO: 30232368

Pribylina 384 , 032 42 Pribylina

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian

Telefón: +421 903765195

Email: mpprofit.vo@gmail.com

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Obnova potenciálu lesného hospodárstva PS Pribylina

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:

Číslo oznámenia vo VVO: 19525-MSS, číslo VVO 241/2013 z 10.12.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 27.01.2014/12:30 hod

Miesto otvárania ponúk:

MP Profit, s.r.o.

Mládežnícka 2101

017 01 Považská Bystrica

Aktuality
17.04.2024

Zápisnica z VZ konaného 9.3.2024

Zverejnenie zápisnice z rokovania
17.04.2024

Nový výbor PSBU

Zloženie výboru a dozornej rady PSBU od 9.3.2024
14.03.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
07.02.2024

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2024

Pozvánka na Valné zhromaždenie
25.01.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty