Zhodnotenie Valného zhromaždenia

pridané: 10.04.2014

Vážené podielničky, vážení podielnici,

tak ako každý rok, aj tento marec sme sa stretli na valnom zhromaždení nášho pozemkového spoločenstva. Tohoročné valné zhromaždenie bolo pre budúcnosť pribylinského urbáru mimoriadne dôležité. Preto sa Vám chceme ešte pred jeho vyhodnotením poďakovať. Poďakovať za historicky najvyššiu účasť, ktorou ste demonštrovali, ako Vám na našom spoločenstve záleží, za disciplinovanosť pri rokovaní, ako aj za konštruktívne návrhy v diskusii.

                Nový zákon o pozemkových spoločenstvách nám priniesol množstvo povinností a zmien, na ktoré sme museli operatívne zareagovať. Za najdôležitejšie pokladám schválenie novej zmluvy a stanov pozemkového spoločenstva. Rovnako tak bolo nevyhnutné zvoliť orgány spoločenstva. Všetky uvedené úlohy sa nám podarilo splniť a v priebehu niekoľkých dní prebehne registrácia daných dokumentov.

                Jednomyseľne odsúhlasený plán hlavných úloh a finančného hospodárenia na rok 2014 predpokladá relatívne nízky hospodársky výsledok. Veľké množstvo lesopestovných prác záväzne vyplývajúcich z Programu starostlivosti o les, v kontexte malej plánovanej ťažby dreva, nás núti hľadať alternatívne zdroje financovania našej činnosti. Z tohto dôvodu musíme urobiť všetko preto, aby bola nášmu spoločenstvu udelená dotácia z Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Pretože iba takýmto spôsobom dokážeme posunúť náš zisk na hladinu, s ktorou by sme mohli byť spokojní.

Ako kontroverzný sa ukázal projekt Agrourbáru, ktorý predniesla komisia pod vedením Ing. Jána Vrbičana.  Projektu boli vytýkané najmä dopady na Roľnícke družstvo, ako aj nereálnosť niektorých rozpočtových položiek. Aj napriek tomu, že projekt nebol v predloženej podobe schválený, treba oceniť prácu aj snahu agrourbárnej komisie, pretože nám ukázala potenciál, ktorý v sebe skrýva poľnohospodárska pôda v našej správe. Pozemkové spoločenstvo sa bude  musieť do budúcna predmetnou problematikou zaoberať a zefektívniť hospodárenie na poľnohospodárskom pôdnom fonde.

Vážení podielnici, čaká nás nové päť ročné obdobie. Určite nebude jednoduché splniť  všetky ciele, ktoré sme si vytýčili. Máme pred sebou veľa práce a veľa problémov. Ale verím, že Vás naše hospodárenie nesklame. Na záver mi dovoľte, aby som sa aj vo Vašom mene poďakoval predošlému výboru pozemkového spoločenstva, hlavne jeho štatutárom pánovi Šimčovi a pánovi Štepitovi. Počas piatich rokov vykonali veľa práce pri rozvoji nášho spoločenstva, na ktorú môžeme plynulo nadviazať.

                                                                                                             

 

                                                                                                                                             Ing. Michal Králik

                                                                                                                             Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
17.04.2023

Brigáda

Poľovníci pomáhajú poľnohospodárom
15.03.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
23.02.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
16.02.2023

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2023

Pozvánka na Valné zhromaždenie