Pred Valným zhromaždením

pridané: 20.02.2015

Vážení spolupodielnici,

výbor Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina Vás v zmysle čl. V, ods. 1 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve pozýva na rokovanie Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 21.3.2015.
V priebehu roku 2014 sa vyskytlo niekoľko skutočností, ktoré závažným spôsobom ovplyvnili hospodárenie a chod nášho spoločenstva. Najvýznamnejšou z nich bola kalamita z 15.5.2014. Vysoký objem vyťaženej kalamitnej drevnej hmoty výrazným spôsobom ovplyvnil hospodársky výsledok. Preto je pre nás dôležité informovať Vás o stave jej spracovania, hospodárení, rozdelení zisku a vyplatení dividend za rok 2014. Rovnako tak sa s Vami chceme poradiť o realizácii niektorých investičných zámerov, najmä o prípadnej výstavbe „Urbárneho domu“ (štúdiu si môžete pozrieť na našej stránke www.urbarpribylina.sk, prípadne v kancelárii pozemkového spoločenstva).
Veríme, že Vám naše pozemkové spoločenstvo nie je ľahostajné a nájdete si čas zúčastniť sa rokovania valného zhromaždenia. V prípade, že z vážnych dôvodov nebudete môcť prísť, poverte prosím splnomocnením osobu Vám blízku, alebo osobu ktorej dôverujete, ktorá bude vo Vašom mene rozhodovať na valnom zhromaždení.


S pozdravom

   Ing. Michal Králik
   Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
17.04.2024

Zápisnica z VZ konaného 9.3.2024

Zverejnenie zápisnice z rokovania
17.04.2024

Nový výbor PSBU

Zloženie výboru a dozornej rady PSBU od 9.3.2024
14.03.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
07.02.2024

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2024

Pozvánka na Valné zhromaždenie
25.01.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty