Urbárny dom

pridané: 21.02.2015

Vážení spolupodielnici,

rok 2014 priniesol nášmu spoločenstvu jednu z najväčších kalamít. Pri všetkých negatívach s ňou spojených sa nám však podarilo dosiahnuť vysoký hospodársky výsledok. Z toho dôvodu je pre nás veľmi dôležité, aby ste sa v čo najvyššom počte zúčastnili rokovania valného zhromaždenia, kde sa s Vami chceme poradiť o rozdelení zisku a prípadných investíciách.

                Aj napriek skutočnosti, že naše pozemkové spoločenstvo funguje už viac ako dvadsať rokov, nepodarilo sa nám zatiaľ vytvoriť podmienky pre jeho optimálne fungovanie. Najzávažnejší problém predstavuje absencia vhodných hospodárskych objektov. Pozemkové spoločenstvo nedisponuje vyhovujúcimi skladmi. Hlavne v prípade požiarneho a chemického skladu je situácia kritická, hraničiaca s porušovaním protipožiarnych a hygienických predpisov. Garáž neumožňuje parkovanie oboch urbárnych vozidiel a nakoľko v nej nie je vybudovaná montážna jama, nedokážeme vykonávať ani základné opravy vo vlastnej réžii.

                Podobne kritická je situácia kancelárskych priestorov, kde zlyháva elektro a vodoinštalácia. Priestory v kultúrnom dome vyžadujú taktiež kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení. Veľkým problémom je aj zasadačka, ktorá svojimi rozmermi nevyhovuje potrebám zasadnutí výboru resp. dozornej rady.

                Z uvedených dôvodov výbor nášho pozemkového spoločenstva pripravil na rokovanie valného zhromaždenia návrh na výstavbu „Urbárneho domu“, ktorý si môžete pozrieť v prílohe. Veríme, že sa s uvedeným projektom stotožníte a spoločne sa nám podarí znovu zveľadiť majetok nášho spoločenstva.

V Pribyline 20. februára 2015

                                                                                                                             Ing. Michal Králik

                                                                                                                              Predseda PSBU obce Pribylina

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality
17.04.2024

Zápisnica z VZ konaného 9.3.2024

Zverejnenie zápisnice z rokovania
17.04.2024

Nový výbor PSBU

Zloženie výboru a dozornej rady PSBU od 9.3.2024
14.03.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
07.02.2024

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2024

Pozvánka na Valné zhromaždenie
25.01.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty