Zhodnotenie jarných pestovných prác

pridané: 10.06.2015

Vážení podielnici,

tohoročná jar bola pre naše pozemkové spoločenstvo veľmi úspešná. Dňa 10.4.2015 sme podpísali zmluvu s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou o nenávratný finančný príspevok z „Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka“ na realizáciu projektu „Obnova lesa a zavedenie preventívnych opatrení  v lesoch obhospodarovaných Pozemkovým spoločenstvom Bývalých urbarialistov obce Pribylina“, v celkovej výške 696870 EUR. Vďaka tomu  môžeme žiadať o refundáciu nákladov spojených s lesopestovnou činnosťou za rok 2014 (vo výške 89683 EUR) a v roku 2015 za  261687 EUR realizovať lesopestovnú činnosť v historicky najvyšších objemoch a taktiež vykonať niekoľko špecifických opatrení pre urýchlenie odrastania kultúr.

                Celkove sme od 20. apríla do 15. mája vysadili 233460 kusov sadeníc. Pre vyššiu ujatosť sme 74000 kusov ošetrili máčaním v prípravku Aquasorb, ktorý chráni sadenice pred vplyvom sucha. Pre zabezpečenie ochrany sadeníc proti poškodzovaním hmyzími škodcami (Tvrdone a Lykokazy) sme 177600 kusov sadeníc ošetrili voskovaním koreňových krčkov a kmienkov. Lepšie odrastanie sadeníc zároveň podporujeme na 50 hektároch prihnojovaním prípravkom Sivamix (tabletové, postupne rozpustné, bezchloridové zásobné hnojivo).

                Ošetrovanie existujúcich kultúr rovnako financujeme zo zdrojov uvedeného projektu. Jedná sa konkrétne o okopávanie (10 hektárov), ochranu proti burine (150 hektárov) a zveri (170 hektárov). Taktiež vykonávame prerezávky v 40 hektároch mladín.

                Protikôrovcové opatrenia realizované v rámci projektu zahŕňajú inštaláciu lapačov, asanáciu napadnutej drevnej hmoty. Projekt nám zároveň umožňuje personálne pokrytie funkcie protikôrovcového pozorovateľa.

                Vďaka nenávratnému príspevku sme mohli zároveň financovať nákup tovarov v spojitosti s projektom, tj. sadeníc, motorových píl a krovinorezov, chémie, ručného náradia, ako aj lapačov a odparníkov na boj s podkôrnym hmyzom.

                Druhá etapa realizácie projektu je zameraná na výstavbu lesnej cesty „Prístupová cesta do Žíhľavníka – vetva 2, v celkovej dĺžke 1086 metrov s rozpočtom 345500 EUR. O výstavbe cesty vás budeme priebežne informovať.

 

                                                                                             

                                                                                                                                 Ing. Michal Králik

                                                                                                                             Predseda PSBU obce Pribylina