OZNAM

pridané: 07.12.2015

OZNAM

V zmysle uznesenia č. 13/2015 z valného zhromaždenia konaného dňa 21.3.2015 výbor Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. Petra Jančiho bude poskytovať bezplatnú právnu pomoc pre vysporiadanie neprededených podielov v termínoch 30.6.2015, 7.7.2015, 14.7.2015, 21.7.2015, 28.7.2015 vždy od 15:00 do 18:00 v priestoroch pozemkového spoločenstva. Zároveň bude od 30.6.2015 k dispozícií aktualizovaný zoznam neprededených podielov. Z dôvodu organizačného zabezpečenia, žiadame podielnikov, ktorí majú o uvedené služby záujem, aby nás dopredu kontaktovali na čísle 0907803425, alebo osobne v kancelárii PSBU.

                                _________________________

                                               Ing. Michal Králik

                                   Predseda PSBU obce Pribylina

Dokumenty na stiahnutie