MDD 2015

pridané: 18.06.2015

Deň detí s Poľovným revírom Bystrá v Račkovej doline

Členovia Poľovného revíru Bystrá pri Pozemkovom spoločenstve bývalých urbarialistov obce Pribylina (okres Liptovský Mikuláš) pripravili v nedeľu 31. mája 2015 už štvrtý ročník Dňa detí s PR Bystrá. Tento rok pod mottom – „Spoznávanie záhad lesa“.

Deti, ale i dospelí mohli na náučnom chodníku s tuctom stanovíšť poodhaliť viaceré z tajomstiev lesa a života v ňom. Naučili sa rozoznávať viaceré druhy listnatých a ihličnatých drevín, pomenovať rôzne druhy hmyzu, s ktorými sa môžeme stretnúť v lesoch, lúkach i záhradách.

Členovia nášho poľovného revíru priblížili deťom, ako vzniká les, predviedli, ako sa sadia stromčeky a ako sa o ne následne musíme starať.

Malí účastníci so záujmom poznávali rôzne druhy poľovnej zveri, prostredníctvom výkladu i praktických ukážok nahliadli do poľovníckej kynológie a strelectva. Svoje zručnosti si mohli vyskúšať i pri praktickej streľbe zo vzduchovky, či praku.

Na poslednom stanovišti náučného chodníka čakal detských účastníkov kvíz, v ktorom si mohli zopakovať získané poznatky a overiť, či boli na jednotlivých stanovištiach pozornými poslucháčmi.

Po jeho absolvovaní si deti so svojimi rodičmi, starými rodičmi a organizátormi pochutnali na výbornom poľovníckom guľáši. Kým dospelí ešte diskutovali, deti mohli pokračovať v hrách, v skákaní na trampolíne, či v blúdení nafukovacím hradom.

Aj táto vydarená akcia, ktorej sa zúčastnilo 114  detí v sprievode svojich rodičov, či starých rodičov bola pre náš poľovný revír jedinečnou príležitosťou, ako prezentovať deťom i dospelým namáhavú, ale krásnu  prácu poľovníkov a lesníkov.

I takýmto spôsobom sme mohli spolu s našimi rodinami osláviť Deň detí a pripomenúť si príchod júna – mesiaca poľovníctva.                                                                                                                      

                                                                                  Mgr. Milan Jurík, PhD. 

Aktuality
19.11.2022

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným
25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou