Nový úsek lesnej cesty

pridané: 29.11.2015

Vážení podielnici,

hustota cestnej siete je jedným z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich hospodárenie v lesoch. Lesné cesty neslúžia len na odvoz dreva, ale výrazne skracujú približovacie vzdialenosti, čím znižujú výrobné náklady. Zároveň majú obrovský význam v protipožiarnej ochrane lesov. Preto Vám s veľkou radosťou oznamujem, že sa nášmu pozemkovému spoločenstvu podarilo v tomto roku vybudovať nový úsek lesnej cesty v celkovej dĺžke 1086 metrov.

            Realizovaná bola 1. etapa, vetvy 2 „Prístupovej cesty do Žíhlavníka“, so začiatkom na existujúcej ceste nad Žíhlavníkom, pokračuje zhruba 500 metrov na Jamu, kde sa cesta otáča a klesá smerom na Žíhlavník. Celková dĺžka novovybudovaného úseku cesty je 1086 metrov. Vozovka cesty je tvorená z penetračného makadamu. Do cesty bolo osadených 12 oceľových odrážok. Stavbu realizovala firma C.E.I. consulting a.s. z Bratislavy, v úzkej spolupráci s miestnou stavebnou firmou Primaslovakia. Pri výstavbe sa zároveň vybudoval sklad dreva na Jame.

           

                                                                                              Ing. Michal Králik

                                                                                    Predseda PSBU obce Pribylina