Nový úsek lesnej cesty

pridané: 29.11.2015

Vážení podielnici,

hustota cestnej siete je jedným z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich hospodárenie v lesoch. Lesné cesty neslúžia len na odvoz dreva, ale výrazne skracujú približovacie vzdialenosti, čím znižujú výrobné náklady. Zároveň majú obrovský význam v protipožiarnej ochrane lesov. Preto Vám s veľkou radosťou oznamujem, že sa nášmu pozemkovému spoločenstvu podarilo v tomto roku vybudovať nový úsek lesnej cesty v celkovej dĺžke 1086 metrov.

            Realizovaná bola 1. etapa, vetvy 2 „Prístupovej cesty do Žíhlavníka“, so začiatkom na existujúcej ceste nad Žíhlavníkom, pokračuje zhruba 500 metrov na Jamu, kde sa cesta otáča a klesá smerom na Žíhlavník. Celková dĺžka novovybudovaného úseku cesty je 1086 metrov. Vozovka cesty je tvorená z penetračného makadamu. Do cesty bolo osadených 12 oceľových odrážok. Stavbu realizovala firma C.E.I. consulting a.s. z Bratislavy, v úzkej spolupráci s miestnou stavebnou firmou Primaslovakia. Pri výstavbe sa zároveň vybudoval sklad dreva na Jame.

           

                                                                                              Ing. Michal Králik

                                                                                    Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
07.12.2020

ODPREDAJ VOZIDLA

PSBU obce Pribylina ponúka na odpredaj vozidlo LADA NIVA.
02.12.2020

PESTOVNÁ ČINNOSŤ

Plastové výlisky na terminálnych výhonkoch sadeníc
02.12.2020

POŽIAR

Požiar chaty a kosodreviny na Holi