Návrh zonácie TANAPu

pridané: 07.03.2016

Vážení podielnici,

tak ako sme uviedli v sprievodnom liste pozvánky na valné zhromaždenie, zverejňujeme podklady pre prerokovanie návrhu zonácie TANAPu a náhrad za obmedzenie bežného hospodárenia. Bohužiaľ, rokovania so Štátnou ochranou prírody ešte stále neskončili, pričom posledné by sa malo uskutočniť na zasadnutí výboru 14.3.2016. Z toho dôvodu zverejňujeme aspoň základné podklady k uvedeným návrhom. Nakoľko sa jedná o veľmi závažnú tému, prosíme Vás, doručte nám vaše prípadné pripomienky. Prajem pekný deň.

 

                                                                                                                                             Ing. Michal Králik

                                                                                                                                         Predseda PSBU Pribylina

Dokumenty na stiahnutie