NOVÝ CENNÍK PALIVOVÉHO DREVA

pridané: 20.04.2016

Cenník palivového dreva na rok 2016

/v prm/

 

Palivo pre podielnika - samovýroba                         9 €+ DPH

Palivo pre nepodielnika - samovýroba                   12 € + DPH

 

Kániky pre podielnika                                                7 € + DPH

Kániky pre nepodielnika                                            10 € +DPH

 

Zbytky po ťažbe pre podielnika                              

/vyčistenie priestoru/                                                 1 € +DPH

Zbytky po ťažbe pre nepodielnika                             

/vyčistenie priestoru/                                                 2 € + DPH

Nehrúbie pre nepodielnika 

 

Palivo pre podielnika – hotové+dovoz                  17,45 € + DPH

Palivo pre nepodielnika – hotové+dovoz               nepredáva sa     

 

Palivo pre podielnika – hotové bez dovozu           12,80 € + DPH

Palivo pre nepodielnika – hotové bez dovozu       nepredáva sa

 

Hmota nehrúbia a haluziny                                       zadarmo

/vyčistenie priestoru/

 

Čistenie urbárnych pašienok pre podielnika           4  € + DPH

Čistenie urbárnych pašienok pre nepodielnika       nepredáva sa

 

 

Schválený výborom uznesením č. 54/2016                         

                                                                          Ing. Michal Králik

                                                                 Predseda PSBU obce Pribylina