Ponuka palivového dreva

pridané: 05.06.2016

PONUKA!!!

Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina ponúka všetkým záujemcom možnosť prípravy palivového dreva zo zbytkov po ťažbe. Akcia sa uskutoční dňa 21.6.2016 v Račkovej doline od 8:00 do 15:00. Cena za priestorový meter takto pripraveného paliva je pre podielnika PSBU 1,- + DPH a pre ostatných záujemcov 2,- + DPH. Pre organizačné zabezpečenie akcie je potrebné, aby sa záujemcovia nahlásili na telefónom čísle: 0907 803 425 do 17.6.2016. Podrobné informácie o podmienkach akcie budú zverejnené v sídle PSBU a na stránke www.urbarpribylina.sk

 

Podmienky prípravy palivového dreva zo zbytkov po ťažbe

 

1. Záujemca sa nahlási telefonicky na čísle: 0907 803 425 do 17.6.2016

2. Príprava palivového dreva zo zbytkov po ťažbe sa uskutoční dňa 21.6.2016 od 8:00 do 15:00 hod. v Račkovej doline

3. Záujemca sa v deň akcie zahlási lesníkovi pri rampe na rázcestí Račkovej a Jamnickej doliny, následne mu bude pridelený konkrétny úsek na prípravu palivového dreva zo zbytkov po ťažbe

4.Pripravené drevo sa zvezie v ten istý deň, pričom bude zmerané lesníkom pri rampe na začiatku Úzkej doliny

5. Platba za drevo bude prebiehať v hotovosti ihneď po zmeraní dreva, na mieste merania

 

 

V Pribyline 3.6.2016                                                                           Ing. Michal Králik

Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným
25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou