OZNAM - PRÁVNA POMOC

pridané: 05.06.2016

OZNAM

 

V zmysle uznesenia č. 13/2015 z valného zhromaždenia konaného dňa 21.3.2015 výbor Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. Petra Jančiho bude opätovne poskytovať bezplatnú právnu pomoc pre vysporiadanie neprededených podielov v termíne 11.7.2016 od 15:00 v priestoroch pozemkového spoločenstva.

Z dôvodu organizačného zabezpečenia, žiadame podielnikov, ktorí majú o uvedené služby záujem, aby nás dopredu kontaktovali na čísle 0907803425, alebo osobne v kancelárii PSBU.

 

                                        Ing. Michal Králik

                                   Predseda PSBU obce Pribylina