NEPREDEDENÉ PODIELY

pridané: 30.11.2016

Vážení podielnici,

výbor pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina v zmysle plánu hlavných úloh pre rok 2016, prijatého uznesením č. 14  valného zhromaždenia konaného dňa 19.3.2016, uskutočnil inventarizáciu neprededených podielov.

                Zoznam neprededených podielov je k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii predsedu pozemkového spoločenstva (informácie o neprededených podieloch môžete získať aj na stránke katastra nehnuteľností https://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do zadaním mena a dátumu narodenia nebohého).

V snahe o urýchlenie procesu prededenia jednotlivých podielov pozemkové spoločenstvo oslovuje vždy len jedného z potenciálnych oprávnených dedičov po nebohom, ako kontaktnú osobu aj za ostatných potenciálnych dedičov, pre administratívne účely spracovania prípadného dodatočného návrhu na dedičské konanie.

Výbor pozemkového spoločenstva v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. Petra Jančiho zároveň v zmysle vyššie uvedeného uznesenia poskytuje oprávneným dedičom bezplatnú právnu pomoc pri obnove dedičských konaní. V prípade, ak máte záujem o využitie  uvedenej bezplatnej právnej pomoci, kontaktujte nás v kancelárii pozemkového spoločenstva, telefonicky na čísle 0907 803425, alebo mailom na adrese psbupribylina@mag-net.sk, kde Vám podáme podrobné informácie o systéme právnej pomoci. V prípade, ak pre Vás nie je možné dostaviť sa na osobné stretnutie s JUDr. Jančim v sídle pozemkového spoločenstva, môžete si z prílohy stiahnuť Formulár pre dodatočné dedičské konanie. Vyplnený formulár spolu s kolkom v hodnote 6,50,- EUR a s Vašimi kontaktnými údajmi zašlite na adresu pozemkového spoločenstva (Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina, 032 42 Pribylina 384).

 

 

                                                                                                                             Ing. Michal Králik

                                                                                                                 Predseda PSBU obce Pribylina

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality
24.06.2019

DOBROVOĽNÍCI

V nedeľu 12. mája skupina osemnástich dobrovoľníkov z Bratislavy, pod vedením Lenky Bašňákovej vysadila v lokalite Brišné 1000 sadeníc.
07.02.2019

VZ 2019

Hodnotenie predchádzajúceho roka
11.09.2018

BEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC

Vysporiadanie neprededených podielov