NEPREDEDENÉ PODIELY

pridané: 30.11.2016

Vážení podielnici,

výbor pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina v zmysle plánu hlavných úloh pre rok 2016, prijatého uznesením č. 14  valného zhromaždenia konaného dňa 19.3.2016, uskutočnil inventarizáciu neprededených podielov.

                Zoznam neprededených podielov je k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii predsedu pozemkového spoločenstva (informácie o neprededených podieloch môžete získať aj na stránke katastra nehnuteľností https://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do zadaním mena a dátumu narodenia nebohého).

V snahe o urýchlenie procesu prededenia jednotlivých podielov pozemkové spoločenstvo oslovuje vždy len jedného z potenciálnych oprávnených dedičov po nebohom, ako kontaktnú osobu aj za ostatných potenciálnych dedičov, pre administratívne účely spracovania prípadného dodatočného návrhu na dedičské konanie.

Výbor pozemkového spoločenstva v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. Petra Jančiho zároveň v zmysle vyššie uvedeného uznesenia poskytuje oprávneným dedičom bezplatnú právnu pomoc pri obnove dedičských konaní. V prípade, ak máte záujem o využitie  uvedenej bezplatnej právnej pomoci, kontaktujte nás v kancelárii pozemkového spoločenstva, telefonicky na čísle 0907 803425, alebo mailom na adrese psbupribylina@mag-net.sk, kde Vám podáme podrobné informácie o systéme právnej pomoci. V prípade, ak pre Vás nie je možné dostaviť sa na osobné stretnutie s JUDr. Jančim v sídle pozemkového spoločenstva, môžete si z prílohy stiahnuť Formulár pre dodatočné dedičské konanie. Vyplnený formulár spolu s kolkom v hodnote 6,50,- EUR a s Vašimi kontaktnými údajmi zašlite na adresu pozemkového spoločenstva (Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina, 032 42 Pribylina 384).

 

 

                                                                                                                             Ing. Michal Králik

                                                                                                                 Predseda PSBU obce Pribylina

Dokumenty na stiahnutie