Valné zhromaždenie PSBU obce Pribylina

pridané: 15.02.2017

V Pribyline 14.2.2017

Vážení spolupodielnici,

 

výbor Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina Vás v zmysle čl. V, ods. 1 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve pozýva na rokovanie Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina, ktoré sa uskutoční dňa 18.3.2017.

Predmetom rokovania zhromaždenia budú aj informácie o novom predpise Projektu starostlivosti o lesy na roky 2017-2026, ktorý bude významným spôsobom ovplyvňovať hospodárenie pozemkového spoločenstva. V tejto súvislosti je tiež potrebné rozhodnúť o výške finančnej náhrady pre podielnikov, ktorí si neuplatnili nárok na úžitkové drevo v rokoch 2007-2016 v zmysle čl. II ods. 3 písm. d) stanov pozemkového spoločenstva, ako aj o výške objemu úžitkového dreva pre podielnikov pre nové decénium.

Veríme, že Vám naše pozemkové spoločenstvo nie je ľahostajné a nájdete si čas zúčastniť sa rokovania zhromaždenia. V prípade, že z vážnych dôvodov nebudete môcť prísť, poverte prosím splnomocnením osobu Vám blízku, alebo osobu ktorej dôverujete, ktorá bude vo Vašom mene rozhodovať na zhromaždení.

 

S pozdravom                                    Ing. Michal Králik

                                                          Predseda PSBU obce Pribylina

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality
17.04.2024

Zápisnica z VZ konaného 9.3.2024

Zverejnenie zápisnice z rokovania
17.04.2024

Nový výbor PSBU

Zloženie výboru a dozornej rady PSBU od 9.3.2024
14.03.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
07.02.2024

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2024

Pozvánka na Valné zhromaždenie
25.01.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty