Zamestnanci PSBU obce Pribylina

pridané: 23.05.2017

Zamestnanci Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Pribylina

 

Priezvisko, meno, titul Funkcia 

Telefón

  KRÁLIK Michal, Ing. Predseda

0907803425

  BEHARKA Ivan    Odborný lesný hospodár a lesník

0918786501

   

 

  FORGÁČOVÁ Radoslava   Ekonómka

0907803427