Zamestnanci PSBU obce Pribylina

pridané: 23.05.2017

Zamestnanci Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Pribylina

 

Priezvisko, meno, titul Funkcia 

Telefón

  KRÁLIK Michal, Ing. Predseda

0907803425

  BEHARKA Ivan    Odborný lesný hospodár a lesník

0918786501

   

 

  FORGÁČOVÁ Radoslava   Ekonómka

0907803427

 

Aktuality
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným
25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou