Valné zhromaždenie 2018

pridané: 13.02.2018

                                                                                                                                                                              V Pribyline 12.2.2018

Vážení spolupodielnici,

 

výbor Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina Vás v zmysle čl. V, ods. 1 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve pozýva na rokovanie Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina, ktoré sa uskutoční dňa 17.3.2018.

Rok 2017 sa v našom pozemkovom spoločenstve niesol v duchu boja s podkôrnym hmyzom. Bohužiaľ tento celoslovenský problém ovplyvňuje množstvo a kvalitu spracovávanej drevnej hmoty a tým aj hospodárenie spoločenstva. Avšak  rok 2018 prináša so sebou nové príležitosti pre naše pozemkové spoločenstvo a to najmä vo forme projektových výziev na realizáciu projektov pre lesné hospodárstvo. Realizácia ďalšieho projektu zameraného na lesopestovné činnosti môže pomôcť kompenzovať straty vznikajúce činnosťou podkôrneho hmyzu. Rovnako tak máme možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky na dokončenie lesnej cesty Žíhľavník. Z uvedených dôvodov je pre nás veľmi dôležité, aby sme sa na zhromaždení vlastníkov stretli v čo najvyššom počte a mohli sa s Vami poradiť o možnostiach zveľadenia nášho majetku.

Veríme, že Vám naše pozemkové spoločenstvo nie je ľahostajné a nájdete si čas zúčastniť sa rokovania zhromaždenia. V prípade, že z vážnych dôvodov nebudete môcť prísť, poverte prosím splnomocnením osobu Vám blízku, alebo osobu ktorej dôverujete, ktorá bude vo Vašom mene rozhodovať na zhromaždení.

                   S pozdravom

                                                                             Ing. Michal Králik

          Predseda PSBU obce Pribylina

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným
25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou