BEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC

pridané: 11.09.2018

Vážení podielnici,

v zmysle uznesenie č. 13/2015 z valného zhromaždenia konaného dňa 21.3.2015 výbor Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. Petra Jančiho bude opätovne poskytovať bezplatnú právnu pomoc pre vysporiadanie neprededených podielov v termíne 20.9.2018 od 15:00 hod. v kancelárii pozemkového spoločenstva. Z dôvodu organizačného zabezpečenia žiadame podielnikov, ktorí majú o uvedené služby záujem, aby nás dopredu kontaktovali na telefónom čísle 0907 803425, alebo osobne v kancelárii PSBU.

Zoznam neprededených podielov je k dispozícií k nahliadnutiu v kancelárii predsedu pozemkového spoločenstva (informácie o neprededených podieloch môžete získať aj na stránke katastra nehnuteľností https://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do zadaním mena a dátumu narodenia nebohého).

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na vyššie uvedenom telefónnom čísle, alebo mailom na adrese psbupribylina@mag-net.sk, kde Vám podáme podrobné informácie o systéme právnej pomoci. V prípade, ak pre Vás nie je možné dostaviť sa na osobné stretnutie s JUDr. Jančim, môžete si z prílohy stiahnuť „Formulár pre dodatočné dedičské konanie“. Vyplnený formulár spolu s kolkom v hodnote 6,50 EUR a s Vašimi kontaktnými údajmi zašlite na adresu pozemkového spoločenstva (Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina, 032 42 Pribylina 384).

 

                                                                                                          Ing. Michal Králik

                                                                                                 Predseda PSBU obce Pribylina

Dokumenty na stiahnutie