BEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC

pridané: 11.09.2018

Vážení podielnici,

v zmysle uznesenie č. 13/2015 z valného zhromaždenia konaného dňa 21.3.2015 výbor Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. Petra Jančiho bude opätovne poskytovať bezplatnú právnu pomoc pre vysporiadanie neprededených podielov v termíne 20.9.2018 od 15:00 hod. v kancelárii pozemkového spoločenstva. Z dôvodu organizačného zabezpečenia žiadame podielnikov, ktorí majú o uvedené služby záujem, aby nás dopredu kontaktovali na telefónom čísle 0907 803425, alebo osobne v kancelárii PSBU.

Zoznam neprededených podielov je k dispozícií k nahliadnutiu v kancelárii predsedu pozemkového spoločenstva (informácie o neprededených podieloch môžete získať aj na stránke katastra nehnuteľností https://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do zadaním mena a dátumu narodenia nebohého).

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na vyššie uvedenom telefónnom čísle, alebo mailom na adrese psbupribylina@mag-net.sk, kde Vám podáme podrobné informácie o systéme právnej pomoci. V prípade, ak pre Vás nie je možné dostaviť sa na osobné stretnutie s JUDr. Jančim, môžete si z prílohy stiahnuť „Formulár pre dodatočné dedičské konanie“. Vyplnený formulár spolu s kolkom v hodnote 6,50 EUR a s Vašimi kontaktnými údajmi zašlite na adresu pozemkového spoločenstva (Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina, 032 42 Pribylina 384).

 

                                                                                                          Ing. Michal Králik

                                                                                                 Predseda PSBU obce Pribylina

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality
22.09.2022

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným
25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou