BEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC

pridané: 11.09.2018

Vážení podielnici,

v zmysle uznesenie č. 13/2015 z valného zhromaždenia konaného dňa 21.3.2015 výbor Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. Petra Jančiho bude opätovne poskytovať bezplatnú právnu pomoc pre vysporiadanie neprededených podielov v termíne 20.9.2018 od 15:00 hod. v kancelárii pozemkového spoločenstva. Z dôvodu organizačného zabezpečenia žiadame podielnikov, ktorí majú o uvedené služby záujem, aby nás dopredu kontaktovali na telefónom čísle 0907 803425, alebo osobne v kancelárii PSBU.

Zoznam neprededených podielov je k dispozícií k nahliadnutiu v kancelárii predsedu pozemkového spoločenstva (informácie o neprededených podieloch môžete získať aj na stránke katastra nehnuteľností https://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do zadaním mena a dátumu narodenia nebohého).

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na vyššie uvedenom telefónnom čísle, alebo mailom na adrese psbupribylina@mag-net.sk, kde Vám podáme podrobné informácie o systéme právnej pomoci. V prípade, ak pre Vás nie je možné dostaviť sa na osobné stretnutie s JUDr. Jančim, môžete si z prílohy stiahnuť „Formulár pre dodatočné dedičské konanie“. Vyplnený formulár spolu s kolkom v hodnote 6,50 EUR a s Vašimi kontaktnými údajmi zašlite na adresu pozemkového spoločenstva (Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina, 032 42 Pribylina 384).

 

                                                                                                          Ing. Michal Králik

                                                                                                 Predseda PSBU obce Pribylina

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality
24.06.2019

DOBROVOĽNÍCI

V nedeľu 12. mája skupina osemnástich dobrovoľníkov z Bratislavy, pod vedením Lenky Bašňákovej vysadila v lokalite Brišné 1000 sadeníc.
07.02.2019

VZ 2019

Hodnotenie predchádzajúceho roka
11.09.2018

BEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC

Vysporiadanie neprededených podielov