Nový výbor a dozorná rada PSBU

pridané: 28.03.2019
Zoznam členov výboru pozemkového spoločenstva
Priezvisko, meno, titul Funkcia
BOBRIK Ľuboš člen
CISÁR Vladimír Ing. podpredseda
JURÍK Branislav člen
JURÍK Vladimír Mgr. tajomník
KRÁLIK Michal Ing. predseda
MIKUŠ Stanislav člen
POZOR Marek člen
   
Zoznam členov dozornej rady pozemkového spoločenstva
Priezvisko, meno, titul Funkcia
BOBRIK Miroslav člen
JURČOVÁ Dagmar Mgr. predseda
MAJER Milan člen
PJATEK Ivan Ing. člen
POKRIEVKA Marian člen