Nový výbor a dozorná rada PSBU

pridané: 28.03.2019
Zoznam členov výboru pozemkového spoločenstva
Priezvisko, meno, titul Funkcia
BOBRIK Ľuboš člen
CISÁR Vladimír Ing. podpredseda
JURÍK Branislav člen
JURÍK Vladimír Mgr. tajomník
KRÁLIK Michal Ing. predseda
MIKUŠ Stanislav člen
POZOR Marek člen
   
Zoznam členov dozornej rady pozemkového spoločenstva
Priezvisko, meno, titul Funkcia
BOBRIK Miroslav člen
JURČOVÁ Dagmar Mgr. predseda
MAJER Milan člen
PJATEK Ivan Ing. člen
POKRIEVKA Marian člen

 

Aktuality
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným
25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou