DOBROVOĽNÍCI

pridané: 24.06.2019

Vážení podielnici,

v poslednej dobe sa lesnícky sektor neteší veľkej obľube verejnosti. Lesníci, ako aj majitelia lesov sú vykresľovaní ako ničitelia prírody, posadnutí ťažbou dreva a peniazmi. Väčšina našich kritikov sa však obmedzuje iba na neustále rozprávanie o spásonosnej „bezzásahovosti“. O to vzácnejšie je nájsť ľudí, ktorí nepodľahli tomuto mediálnemu tlaku. Ľudí, ktorí len nerozprávajú, ale sú ochotní vysúkať si rukávy a umazať si ruky. A presne takýchto ľudí sa nám podarilo nájsť. Nášmu pozemkovému spoločenstvu prišli pomôcť dve skupiny dobrovoľníkov.

                V nedeľu 12. mája skupina osemnástich dobrovoľníkov z Bratislavy,  pod vedením Lenky Bašňákovej vysadila v lokalite Brišné 1000 sadeníc. Zároveň sa nám vďaka nim podarilo nakontaktovať na ZŠ s MŠ Hurbanova v Martine. Žiaci tejto školy nám boli pomôcť už dva krát. Najskôr nám 23. mája uhádzali haluzinu v lokalite Sokol na ploche viac ako jedného hektára, pričom na nej následne 4. júna vysadili 400 sadeníc.

                Všetkým zúčastneným patrí naša veľká vďaka. Špeciálne sa chcem poďakovať organizátorkám týchto akcií Lenke Bašnákovej a Lucii Hončovej. Dúfame, že naša spolupráca bude pokračovať a inšpiruje aj ďalšie skupiny.

 

                                                                                                                                      Ing. Michal Králik

                                                                                                                Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
22.09.2022

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným
25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou