Oznam o uzatvorení turistického chodníka

pridané: 14.08.2019

POZOR

TURISTICKÝ CHODNÍK JE UZAVRETÝ

V zmysle verejnej vyhlášky Okresného úradu Liptovský Mikuláš číslo: OU-LM-PLO-2019/010507-3 ELI zo dňa 12.8.2019 je turistický chodník Úzkou dolinou v časti medzi mostami pod rázcestím Jamnickej a Račkovej doliny a od uvedeného rázcestia smerom do Račkovej doliny uzatvorený pre verejnosť z dôvodu spracovania vetrovej kalamity.

                                                                      POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO

                                                                                                   BÝVALÝCH URBARIALISTOV OBCE PRIBYLINA

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality
22.09.2022

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným
25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou