ZRUŠENIE ZHROMAŽDENIA

pridané: 14.03.2020

OZNAM

Výbor pozemkového spoločenstva oznamuje svojim podielnikom, že

ruší zasadnutie Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Pribylina zvolaného na 21.3.2020.

Nový termín rokovania bude určený podľa ďalšieho vývoja situácie s koronavírusom a bude Vám písomne oznámený.

Pozemkové spoločenstvo zároveň oznamuje úpravu úradných hodín s platnosťou od pondelka 16.3.2020 až do odvolania nasledovne:

 

Pondelok:  9.00 – 11.00 hod.

  Streda:      15.00 – 16.00 hod.

 

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste kanceláriu pozemkového spoločenstva navštevovali iba v skutočne neodkladných záležitostiach.

 

Ďakujeme za pochopenie

Ing. Michal Králik

Predseda PSBU obce Pribylina

 

 

Aktuality
23.01.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným
25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou