ZRUŠENIE ZHROMAŽDENIA

pridané: 14.03.2020

OZNAM

Výbor pozemkového spoločenstva oznamuje svojim podielnikom, že

ruší zasadnutie Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Pribylina zvolaného na 21.3.2020.

Nový termín rokovania bude určený podľa ďalšieho vývoja situácie s koronavírusom a bude Vám písomne oznámený.

Pozemkové spoločenstvo zároveň oznamuje úpravu úradných hodín s platnosťou od pondelka 16.3.2020 až do odvolania nasledovne:

 

Pondelok:  9.00 – 11.00 hod.

  Streda:      15.00 – 16.00 hod.

 

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste kanceláriu pozemkového spoločenstva navštevovali iba v skutočne neodkladných záležitostiach.

 

Ďakujeme za pochopenie

Ing. Michal Králik

Predseda PSBU obce Pribylina