ODPREDAJ VOZIDLA

pridané: 07.12.2020

ODPREDAJ VOZIDLA

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina ponúka na odpredaj vozidlo LADA NIVA.

Vozidlo je plne funkčné. Zostatková cena vozidla je podľa stanoviska znalca vyčíslená na 2549,- EUR s DPH (v prípade záujmu vám bude znalecký posudok zaslaný mailom, alebo doň môžete nahliadnuť v kancelárii pozemkového spoločenstva). Záujemcovia o odkúpenie vozidla môžu doručiť svoje ponuky (minimálna cena ponuky musí byť vo výške ceny určenej znalcom t.j. 2549,- EUR) na adresu pozemkového spoločenstva (Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina, Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina) do 15.12.2020.

Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením   „PONUKA LADA NIVA – NEOTVÁRAŤ“.

Bližšie informácie o odpredaji vozidla vám poskytneme na telefónnom čísle 0907 803 425. Obhliadku vozidla je možné uskutočniť v termíne od 9.12. do 11.12.2020 v čase od 7.00 do 15.30 hod.

                                                                                                           Ing. Michal Králik

                                                                                                          Predseda PSBU obce Pribylina

 

Aktuality
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným
25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou