ODPREDAJ VOZIDLA

pridané: 07.12.2020

ODPREDAJ VOZIDLA

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina ponúka na odpredaj vozidlo LADA NIVA.

Vozidlo je plne funkčné. Zostatková cena vozidla je podľa stanoviska znalca vyčíslená na 2549,- EUR s DPH (v prípade záujmu vám bude znalecký posudok zaslaný mailom, alebo doň môžete nahliadnuť v kancelárii pozemkového spoločenstva). Záujemcovia o odkúpenie vozidla môžu doručiť svoje ponuky (minimálna cena ponuky musí byť vo výške ceny určenej znalcom t.j. 2549,- EUR) na adresu pozemkového spoločenstva (Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina, Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina) do 15.12.2020.

Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením   „PONUKA LADA NIVA – NEOTVÁRAŤ“.

Bližšie informácie o odpredaji vozidla vám poskytneme na telefónnom čísle 0907 803 425. Obhliadku vozidla je možné uskutočniť v termíne od 9.12. do 11.12.2020 v čase od 7.00 do 15.30 hod.

                                                                                                           Ing. Michal Králik

                                                                                                          Predseda PSBU obce Pribylina

 

Aktuality
07.12.2020

ODPREDAJ VOZIDLA

PSBU obce Pribylina ponúka na odpredaj vozidlo LADA NIVA.
02.12.2020

PESTOVNÁ ČINNOSŤ

Plastové výlisky na terminálnych výhonkoch sadeníc
02.12.2020

POŽIAR

Požiar chaty a kosodreviny na Holi