KOREŠPONDENČNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2021

pridané: 18.02.2021

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,
súčasná situácia s pandémiou ochorenia COVID-19 neumožňuje zvolanie riadneho valného zhromaždenia ani v tomto období roku 2021. Preto sa výbor pozemkového spoločenstva rozhodol rovnako ako v predchádzajúcom roku uskutočniť rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou.
Rok 2020 bol pre naše pozemkové spoločenstvo mimoriadne problematický. A to nielen pre pandémiu, ktorá nám komplikovala organizáciu prác a plnenie úloh činnosti pozemkového spoločenstva. Najväčšie problémy s obrovským ekonomickým dopadom nám spôsobila novela zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v dôsledku ktorej sme nemohli spracovávať kalamitnú drevnú hmotu. Práve táto skutočnosť viedla k tomu, že naše pozemkové spoločenstvo nedokáže v tomto roku vyplácať hospodárske podiely na zisku (dividendy). Bohužiaľ, je uvedená novela zákona len predzvesťou oveľa väčších zmien, ktoré v najbližšej budúcnosti prebehnú v sektore klasického hospodárenia v lesoch. Preto výbor pozemkového spoločenstva pripravil na tohoročné rokovanie niekoľko menších projektov, ktoré by mohli čiastočne zmierniť ekonomické dopady týchto zmien na naše spoločenstvo.

Vážení členovia pozemkového spoločenstva, dovoľujeme si Vás požiadať o vykonanie korešpondenčného hlasovania a vašu účasť na ňom. Hlasovací lístok je prílohou tohto listu. Hlasovací lístok vyplňte podľa inštrukcií v jeho dolnej časti a doručte ho do 20.3.2021 poštou na adresu pozemkového spoločenstva, alebo ho osobne doručte do sídla pozemkového spoločenstva (poštová schránka je umiestnená vedľa vchodu do budovy Obecného úradu a pozemkového spoločenstva v Pribyline). V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na telefónom čísle 0907803425.
S pozdravom
_________________________
Ing. Michal Králik
Predseda PSBU obce Pribylina

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality
17.04.2023

Brigáda

Poľovníci pomáhajú poľnohospodárom
15.03.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
23.02.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
16.02.2023

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2023

Pozvánka na Valné zhromaždenie