VYHODNOTENIE KOREŠPONDENČNÉHO HLASOVANIA

pridané: 23.03.2021

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

 

súčasná situácia s pandémiou ochorenia COVID-19 neumožnila zvolanie riadneho valného zhromaždenia ani v roku 2021. Preto sme rovnako ako v predchádzajúcom roku uskutočnili rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou. Hlasovacie lístky korešpondenčného hlasovania ste mohli odovzdať do 20.3.2021.

          Hlasovacie lístky boli rozposlané 653 podielnikom. Do termínu ukončenia hlasovania bolo odovzdaných spolu  285 hlasovacích lístkov (43,6 %). Do hlasovania bolo zapojených 19.527 hlasov, pričom nadpolovičná väčšina všetkých identifikovaných hlasov potrebná pre prijatie uznesení predstavovala 18.745 hlasov. Podrobnosti o výsledkoch korešpondenčného hlasovania sú uvedené v priloženej správe Komisie pre sčítanie výsledkov korešpondenčného hlasovania.

         

 

                                                                                         Ing. Michal Králik

                                                                               Predseda PSBU obce Pribylina

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou