Dražba drevnej hmoty

pridané: 06.09.2021

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty

 

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina týmto oznamuje, že v piatok, dňa 10.09.2021 sa uskutoční dražba drevnej hmoty v lokalite Račková dolina – Michalova lúka. Obhliadka drevnej hmoty určenej na dražbu sa uskutoční v piatok, dňa 10.09.2021 o 13:00 hod. so zrazom zúčastnených pred sídlom pozemkového spoločenstva (Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina). Cenové ponuky na odkúpenie predmetnej drevnej hmoty musia byť odovzdané do 15:00 hod. v deň konania obhliadky.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na čísle 0907 803425.

 

                                                                                                          Ing. Michal Králik

                                                                                               Predseda PSBU obce Pribylina