Dražba drevnej hmoty

pridané: 29.11.2021

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty

 

                 Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina týmto oznamuje, že vo štvrtok, dňa 2.12.2021 sa uskutoční dražba drevnej hmoty v lokalite Kamenné. Obhliadka drevnej hmoty určenej na dražbu sa uskutoční vo štvrtok, dňa 2.12.2021 o 13:00 hod. so zrazom zúčastnených pred sídlom pozemkového spoločenstva (Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina)..

                Cenové ponuky na odkúpenie predmetnej drevnej hmoty musia byť odovzdané do 15:00 hod. v deň konania obhliadky.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na čísle 0907 803425.

 

                                                                                                                                     Ing. Michal Králik

                                                                                                                            Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou