Dražba drevnej hmoty

pridané: 17.01.2022

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty

 

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina týmto oznamuje, že vo štvrtok, dňa 20.1.2022 sa uskutoční dražba drevnej hmoty v lokalitách Záhutie a Jochy. Obhliadka drevnej hmoty určenej na dražbu sa uskutoční vo štvrtok, dňa 20.1.2022 o 13:00 hod. so zrazom zúčastnených pred sídlom pozemkového spoločenstva (Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina). Cenové ponuky na odkúpenie predmetnej drevnej hmoty musia byť odovzdané do 15:00 hod. v deň konania obhliadky.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na čísle 0907 803425.

 

                                                                                                                                     Ing. Michal Králik

                                                                                                                         Predseda PSBU obce Pribylina

 

 

 

 

 

Aktuality
03.05.2022

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou