IBV

pridané: 23.02.2022

Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina ponúka na dlhodobý prenájom pozemky na individuálnu bytovú výstavbu. Podmienky prenájmu, aktuálna obsadenosť pozemkov, ako aj mapa lokality sú k dispozícií na stiahnutie v priložených súboroch. Bližšie informácie a odpovede na prípadné otázky Vám poskytneme v kancelárií pozemkového spoločenstva, prípadne na telefónnom čísle 0907803425.

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality
19.11.2022

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným
25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou