Správa o hlasovaní

pridané: 28.03.2022

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

súčasná situácia s pandémiou ochorenia COVID-19 neumožnila zvolanie riadneho valného zhromaždenia ani v roku 2022. Preto sme rovnako ako v predchádzajúcom roku uskutočnili rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou. Hlasovacie lístky korešpondenčného hlasovania ste mohli odovzdať do 27.3.2022.

          Hlasovacie lístky boli rozposlané 659 podielnikom. Do termínu ukončenia hlasovania bolo odovzdaných spolu  337 platných hlasovacích lístkov (51,14 %). Do hlasovania bolo zapojených 23.349 hlasov, pričom nadpolovičná väčšina všetkých identifikovaných hlasov potrebná pre prijatie uznesení predstavovala 18.894 hlasov. Podrobnosti o výsledkoch korešpondenčného hlasovania sú uvedené v priloženej Správe komisie pre sčítanie výsledkov korešpondenčného hlasovania.

                                                                                         Ing. Michal Králik

                                                                               Predseda PSBU obce Pribylina

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality
19.11.2022

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným
25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou