Správa o hlasovaní

pridané: 28.03.2022

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

súčasná situácia s pandémiou ochorenia COVID-19 neumožnila zvolanie riadneho valného zhromaždenia ani v roku 2022. Preto sme rovnako ako v predchádzajúcom roku uskutočnili rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou. Hlasovacie lístky korešpondenčného hlasovania ste mohli odovzdať do 27.3.2022.

          Hlasovacie lístky boli rozposlané 659 podielnikom. Do termínu ukončenia hlasovania bolo odovzdaných spolu  337 platných hlasovacích lístkov (51,14 %). Do hlasovania bolo zapojených 23.349 hlasov, pričom nadpolovičná väčšina všetkých identifikovaných hlasov potrebná pre prijatie uznesení predstavovala 18.894 hlasov. Podrobnosti o výsledkoch korešpondenčného hlasovania sú uvedené v priloženej Správe komisie pre sčítanie výsledkov korešpondenčného hlasovania.

                                                                                         Ing. Michal Králik

                                                                               Predseda PSBU obce Pribylina

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality
15.03.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
23.02.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
16.02.2023

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2023

Pozvánka na Valné zhromaždenie
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným