Ťažba a dražba drevnej hmoty

pridané: 27.06.2022

Vážení podielnici,

aj napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam aké panovali počas tohoročnej zimy a časovým obmedzeniam zo strany ochrany prírody, ktoré nám dovolili vykonávať spracovávanie kalamitnej drevnej hmoty iba do konca februára na lesnom pôdnom fonde a do konca marca na bielych plochách, sa nám v prvom polroku 2022 podarilo vyťažiť 2096 m3 (52% z plánovaného objemu pre rok 2022). Ťažba bola realizovaná tromi dodávateľmi: IP-LES s.r.o., Tetrix s.r.o. a p. Debnárom. Priemerné náklady na ťažbu za prvý polrok predstavujú 23,76 EUR/m3. Ťažba prebiehala v lokalitách Kopa, Záhutie, Jochy, Lazy, Vesník, Hrdovo, Brišné, Lehota a Michalova lúka.

            Predaj drevnej hmoty bol až v 90 % (1871 m3) realizovaný formou aukcií surových kmeňov na odvoznom mieste. Dražieb sa zúčastňovalo pravidelne šesť subjektov, konkrétne firmy Ludoss s.r.o., Lesservis s.r.o., PRP s.r.o., Wood-Via s.r.o., Leswood s.r.o. a In-motion s.r.o.. Víťazne ponuky záviseli od kvality predávanej drevnej hmoty a pohybovali sa od 65,00 EUR/m3 pri predaji borovice až po 139,56 EUR/m3. Priemerné speňaženie drevnej hmoty odpredanej formou dražieb v prvom polroku 2022 predstavuje v našom pozemkovom spoločenstve 118,83 EUR/m3.  Pre porovnanie uvádzam, že priemerné speňaženie ihličnatého dreva v neštátnych subjektoch za predmetné obdobie predstavuje 94,33 EUR/m3 a v štátnych organizáciách iba 74,78 EUR/m3. Môžeme teda konštatovať, že naše pozemkové spoločenstvo dosiahlo o 25% vyššie priemerné speňaženie drevnej hmoty ako je priemer v neštátnych lesoch a až o 59% ako je priemer v štátnych organizáciách. Celkové tržby z aukcií guľatiny sú za prvý polrok 222.383 EUR, čo predstavuje 92,6% z plánovaného objemu tržieb za predaj guľatiny v roku 2022.

            Ostatná časť vyťaženej drevnej hmoty, bola využitá na dodávky úžitkového a palivového dreva pre podielnikov nášho pozemkového spoločenstva. S opätovným započatím ťažbových prác počítame v termíne od 1.9.2022. Vzhľadom na skutočnosť, že nám bolo konečne vydané právoplatné rozhodnutie na spracovanie kalamitnej hmoty z roku 2020, predpokladáme, že sa nám podarí do konca roku zabezpečiť dostatok palivového dreva pre všetkých záujemcov.

                                                                                              Ing. Michal Králik

                                                                                     Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
15.03.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
23.02.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
16.02.2023

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2023

Pozvánka na Valné zhromaždenie
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným