Nelegálny zber lesných plodov

pridané: 25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov

Pre extrémne suché tohoročné leto vyhlásilo Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru  v Liptovskom Mikuláši od 27.6.2022 až do odvolania „čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“. Situácia sa ani po mesiaci nezlepšila, skôr naopak. Nedostatočné úhrny zrážok v kombinácii s vysokými teplotami, ktoré aj vo vyšších nadmorských výškach presahovali hranicu 30°C, spôsobili už aj vysychanie potokov. Nebezpečenstvo vzniku požiarov väčšieho rozsahu ešte umocňuje veľké množstvo preschnutej drevnej hmoty nahromadenej v porastoch, kde nemôžeme spracovávať kalamitu z dôvodu zákazov zo strany orgánov a organizácií ochrany prírody.

            Výbor pozemkového spoločenstva robí všetky potrebné opatrenia pre znižovanie rizika vzniku požiarov. Počas víkendov a po skončení pracovnej doby je zabezpečené monitorovanie našich pozemkov požiarnymi hliadkami. Bohužiaľ sa pri vykonávaní hliadkovacej činnosti opätovne stretávame s fenoménom nelegálneho zberu lesných plodov zo strany miestnej rómskej komunity. Takýto zber  porušuje viacero ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny (vjazd na lesné pozemky s motorovými vozidlami, zber lesných plodov, pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov, znečisťovanie prostredia odpadom). Ďaleko horšie je však rizikové správanie zberačov a to najmä nerešpektovanie zákazu fajčenia na lesných pozemkoch. Práve fajčenie na neprístupných miestach mimo ciest a chodníkov predstavuje časovanú bombu, ktorá môže spôsobiť škody obrovského rozsahu na našom spoločnom majetku.

            Z uvedených dôvodov vyzývam všetkých podielnikov nášho pozemkového spoločenstva, aby v prípade odhalenia takéhoto nelegálneho zberu bezodkladne kontaktovali predsedu pozemkového spoločenstva, alebo odborného lesného hospodára a oznámili lokalitu, v ktorej takýto zber prebieha. Taktiež si dovoľujeme na Vás apelovať, aby ste nepodporovali ilegálny zber lesných plodov ich nakupovaním od rómov.

 

                                                                                                          Ing. Michal Králik

                                                                                               Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
15.03.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
23.02.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
16.02.2023

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2023

Pozvánka na Valné zhromaždenie
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným