Oprava cesty

pridané: 09.08.2022

Vážení podielnici,

v auguste minulého roku došlo počas búrky k vzniku vetrovej kalamity v Račkovej doline. Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným spôsobilo poškodenie vozovky veľkého rozsahu. Odtrhom narušené teleso cesty bolo následne sekundárne poškodzované dažďovými zrážkami. V jarných mesiacoch roku 2022 sa poškodenie zhoršilo do takej miery, že uvedeným úsekom dokázali prechádzať už iba osobné automobily. Táto situácia predstavovala obrovské nebezpečenstvo v kontexte zvýšeného rizika vzniku požiarov, nakoľko poškodenie cesty nedovoľovalo prejazd hasičskej techniky.

            Strmý násypový svah cesty neumožnil použitie technického riešenia zameraného na opravu odtrhov spôsobených vyvrátenými stromami. Teleso cesty bolo poškodené v takom rozsahu, že by aj po oprave hrozilo opätovné odtrhnutie opravených častí. Preto jediným vhodným riešením bolo posunutie vozovky. To si vyžiadalo odstránenie pôvodného oporného múru v dĺžke zhuba 20 metrov a odkopanie svahu v šírke dvoch metrov. Výkopový materiál bol následne odvezený, nakoľko by jeho premiestnenie na násypovú stranu spôsobovalo dlhodobé znečisťovanie Račkového potoka. Miesto oporného múru sme využili ako ekologickejšie a ekonomickejšie riešenie uloženie veľkých balvanov po celej dĺžke výkopu. Balvany boli taktiež uložené aj na druhú stranu cesty, pre zabránenie vjazdu vozidiel na potenciálne nestabilnú krajnicu. Novovzniknutá vozovka bola následne presypaná po celej dĺžke penetračným makadamom.

            Oprava bola uskutočnená v spolupráci s firmou ZEROX s.r.o., ktorej ďakujeme za jej odbornosť a nasadenie.

 

                                                                                                          Ing. Michal Králik

                                                                                               Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
23.01.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným
25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou