Dražba drevnej hmoty

pridané: 22.09.2022

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty

 

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina týmto oznamuje, že vo štvrtok, dňa 29.9.2022 sa uskutoční dražba drevnej hmoty v lokalitách Kozová a Račková dolina. Obhliadka drevnej hmoty určenej na dražbu sa uskutoční vo štvrtok, dňa 29.9.2022 o 13:00 hod. so zrazom zúčastnených pred sídlom pozemkového spoločenstva (Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina). Cenové ponuky na odkúpenie predmetnej drevnej hmoty musia byť odovzdané do 15:00hod. v deň konania obhliadky.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na čísle 0907 803 425.

 

                                                                                                                                     Ing. Michal Králik

                                                                                                                              Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
19.11.2022

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným
25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou