Nelegálny výrub

pridané: 21.02.2023

Vážení podielnici,

vo večerných hodinách dňa 20.2.2023 bola nahlásená predsedovi pozemkového spoločenstva informácia o staršom nelegálnom výrube obyvateľmi rómskej osady pri Múzeu liptovskej dediny, na parcele KN-E 4934 k.ú. Pribylina. Uvedená skutočnosť bola preverená pracovníkmi pozemkového spoločenstva hneď ráno 21.2.2023. Na predmetnej parcele bolo vyrúbaných viac ako 30 kusov stromov s priemerom od 5 do 25 cm. O tejto skutočnosti sme bezodkladne upovedomili Políciu, pričom sa prípadom bude zaoberať oddelenie envirokriminality zo Žiliny.

            Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o ojedinelý incident, dovoľujem si požiadať o spoluprácu všetkých členov pozemkového spoločenstva. Nakoľko nie sme schopní personálne obsiahnuť všetky nami obhospodarované pozemky v priebehu celého dňa, je veľmi dôležité, aby ste nás o výruboch a krádežiach dreva informovali čo najskôr. Dokázať páchateľom spáchanie tohto skutku je prakticky nemožné, ak nie sú prichytení pri čine. Preto je dôležité v prípade zistenia nelegálneho výrubu, alebo prepravy odcudzeného dreva ihneď kontaktovať políciu na čísle 158 a zároveň upovedomiť pracovníkov pozemkového spoločenstva (Ing. Michal Králik – 0907579766, Ivan Beharka 0918786501).

            Taktiež upozorňujem všetkých obyvateľov  Pribyliny, aby si kontrolovali svoje pozemky, nakoľko k neoprávneným výrubom dochádza aj na súkromných parcelách.

 

                                                                                                          Ing. Michal Králik

                                                                                                 Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
17.04.2024

Zápisnica z VZ konaného 9.3.2024

Zverejnenie zápisnice z rokovania
17.04.2024

Nový výbor PSBU

Zloženie výboru a dozornej rady PSBU od 9.3.2024
14.03.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
07.02.2024

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2024

Pozvánka na Valné zhromaždenie
25.01.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty