Bezplatná právna pomoc

pridané: 03.04.2023

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

v zmysle Plánu hlavných úloh pre rok 2023, schváleného uznesením č. 13/2023 z valného zhromaždenia konaného dňa 18.3.2023, výbor Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina v spolupráci s advokátskou kanceláriou Janči & Partners s.r.o. bude opätovne poskytovať bezplatnú právnu pomoc pre vysporiadanie neprededených podielov.

Zoznam neprededených podielov je k dispozícií k nahliadnutiu v kancelárii predsedu pozemkového spoločenstva (informácie o neprededených podieloch môžete získať aj na stránke katastra nehnuteľností https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/vyhladavanie zadaním mena a dátumu narodenia nebohého).

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle 0907 803 425, alebo mailom na adrese psbupribylina@mag-net.sk, kde Vám podáme podrobné informácie o systéme právnej pomoci. Prípadne si môžete si z prílohy stiahnuť „Formulár pre dodatočné dedičské konanie“. Vyplnený formulár spolu s kolkom v hodnote 6,50 EUR a s Vašimi kontaktnými údajmi zašlite na adresu pozemkového spoločenstva (Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina, 032 42 Pribylina 384).
 

Ing. Michal Králik

Predseda PSBU obce Pribylina
 

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality
19.06.2024

OZNAM

Oznam o dražbe pozemkov
17.04.2024

Nový výbor PSBU

Zloženie výboru a dozornej rady PSBU od 9.3.2024
17.04.2024

Zápisnica z VZ konaného 9.3.2024

Zverejnenie zápisnice z rokovania
14.03.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
07.02.2024

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2024

Pozvánka na Valné zhromaždenie