Oznam - súťaž na dodávateľa prác

pridané: 03.04.2023

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina vyhlasuje súťaž na dodanie prác:

Obnova vonkajšieho náteru Penziónu SILEO

Stretnutie záujemcov spojené s obhliadkou objektu sa uskutoční dňa 27.4.2023 o 10.00 hod. Cenové ponuky je potrebné doručiť na adresu pozemkového spoločenstva (Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina, Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina) do 5.5.2023.

Ponuku doručte v zalepenej obálke s označením „PONUKA SILEO – NEOTVÁRAŤ“.

Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0907 803 425.


Ing. Michal Králik
Predseda PSBU obce Pribylina

 

Aktuality
17.04.2024

Zápisnica z VZ konaného 9.3.2024

Zverejnenie zápisnice z rokovania
17.04.2024

Nový výbor PSBU

Zloženie výboru a dozornej rady PSBU od 9.3.2024
14.03.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
07.02.2024

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2024

Pozvánka na Valné zhromaždenie
25.01.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty