Oznam - súťaž na dodávateľa prác

pridané: 03.04.2023

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina vyhlasuje súťaž na dodanie prác:

Obnova vonkajšieho náteru Penziónu SILEO

Stretnutie záujemcov spojené s obhliadkou objektu sa uskutoční dňa 27.4.2023 o 10.00 hod. Cenové ponuky je potrebné doručiť na adresu pozemkového spoločenstva (Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina, Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina) do 5.5.2023.

Ponuku doručte v zalepenej obálke s označením „PONUKA SILEO – NEOTVÁRAŤ“.

Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0907 803 425.


Ing. Michal Králik
Predseda PSBU obce Pribylina

 

Aktuality
02.11.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
21.06.2023

PROTEST V BRATISLAVE

Pribylinskí urbárnici protestovali v Bratislave
17.04.2023

Brigáda

Poľovníci pomáhajú poľnohospodárom
15.03.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty