PROTEST V BRATISLAVE

pridané: 21.06.2023

Pribylinskí urbárnici protestovali v Bratislave 

Dňa 20.6.2023 sa zamestnanci a členovia výboru Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Pribylina zúčastnili protestného zhromaždenia súkromných obhospodarovateľov lesov pred Národnou radou Slovenskej republiky v Bratislave. Protestovali sme proti prijatiu návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá by sa dotýkala takmer 2 miliónov  hektárov s cieľom zakázať bežnému človeku hospodáriť so svojim majetkom tj. vlastník by nemohol od druhého stupňa ochrany žiadnym spôsobom hospodáriť v lese, pásť hospodárske zvieratá, poľovať, či umiestniť  včelín na svoj vlastný pozemok bez povolenia orgánu ochrany prírody. Z uvedených dôvodov podporilo naše pozemkové spoločenstvo protest organizovaný Úniou regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska.

          Náš protest mal dostatočnú odozvu u poslancov Národnej rady a uvedený návrh novely zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny nebol schválený.

 

                                                                               Ing. Michal Králik

                                                                        Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
02.11.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
21.06.2023

PROTEST V BRATISLAVE

Pribylinskí urbárnici protestovali v Bratislave
17.04.2023

Brigáda

Poľovníci pomáhajú poľnohospodárom
15.03.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty