"Výkup pozemkov v národných parkoch Ministerstvom životného prostredia".

pridané: 17.08.2023

Vážení podielnici,

v uplynulých dňoch ste mnohí z Vás obdržali list s ponukou Ministerstva životného prostredia na odpredaj pozemkov v územiach s tretím a vyšším stupňom ochrany prírody. Nakoľko sa jedná o parcely, ktoré sú zaradené do spoločnej nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, tie sú obhospodarované našim pozemkovým spoločenstvom a predaj spoluvlastníckych podielov nie je tretej osobe možný. Máme zato, že v tomto prípade koná Ministerstvo životného prostredia v rozpore so zákonom. Ak aj teda nastane situácia, že sa svoj podiel na spoločnej nehnuteľnosti rozhodne podielnik predať, musí postupovať podľa § 9 ods. 8 zákona a svoj spoluvlastnícky podiel ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti, ponuku realizovať prostredníctvom výboru, každý iný postup predaja podielov tretej osobe je protiprávny a ide o porušenie zákona. Preto, prosím každý zámer predaja konzultujte s pozemkovým spoločenstvom, radi Vám všetko vysvetlíme a poradíme na tel. 0907803425.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že suma, ktorú ponúka Ministerstvo životného prostredia za výkup pozemkov v národných parkoch (0,02 – 0,03 EUR/m2) sa ani zďaleka nepribližuje predajným cenám podielov v našom pozemkovom spoločenstve a predstavuje cca jednu desatinu priemernej predajnej ceny pri predaji podielov realizovaných v roku 2023. Z tohto dôvodu je pre Vás ďaleko výhodnejšie v prípade ak máte záujem odpredať svoj podiel v pozemkovom spoločenstve,  realizovať odpredaj zmysle čl. II, ods. 4, písm. d) Stanov Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina.

V liste Ministerstva životného prostredia sa taktiež uvádza, že na obnovu Štátneho vlastníctva v národných parkoch ma Slovenská republika vyčlenených z Plánu obnovy a zvyšovania odolnosti 65 mil. EUR, teda peniaze nás všetkých daňových poplatníkov, ide o peniaze, ktoré by mali byt vyčlenene na skutočnú obnovu porastov poškodených kalamitami a zvyšovanie ich odolnosti v rýchlo postupujúcej klimatickej zmene. Preto prosím ignorujte túto fantastickú ,ponuku" a riaďte sa Vašim  zdravým rozumom, ktorý v poslednej dobe chýba vo všetkých sférach riadenia našej spoločnosti.

 

                                                                                              Ing. Michal Králik

                                                                                    Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
19.06.2024

OZNAM

Oznam o dražbe pozemkov
17.04.2024

Nový výbor PSBU

Zloženie výboru a dozornej rady PSBU od 9.3.2024
17.04.2024

Zápisnica z VZ konaného 9.3.2024

Zverejnenie zápisnice z rokovania
14.03.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
07.02.2024

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2024

Pozvánka na Valné zhromaždenie