OZNAM

pridané: 19.06.2024

OZNAM

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina oznamuje dražbu stavebných
pozemkov na IBV Medzi záhradami. Obálky s ponukami je potrebné doručiť pozemkovému
spoločenstvu do 15.8.2024. Podrobnosti k dražbe sú uvedené v záložke IBV.

Ing. Michal Králik
Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
19.06.2024

OZNAM

Oznam o dražbe pozemkov
17.04.2024

Nový výbor PSBU

Zloženie výboru a dozornej rady PSBU od 9.3.2024
17.04.2024

Zápisnica z VZ konaného 9.3.2024

Zverejnenie zápisnice z rokovania
14.03.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
07.02.2024

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2024

Pozvánka na Valné zhromaždenie