Palivové drevo

pridané: 15.04.2012

Na VZ bola pomerne živá diskusia okolo cien a tiež množstva palivového dreva pre podielnikov. Výbor PSBU na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.4.2012 prijal uznesením č. 27/2012 Cenník palivového dreva na rok 2012.

Cenník palivového dreva na rok 2012
Palivo pre podielnika - samovýroba 9 € + DPH/prm
Palivo pre nepodielnika - samovýroba 12 € + DPH/prm
Kániky pre podielnika 7 € + DPH/prm
Kániky pre nepodielnika 10 € + DPH/prm
Zbytky po ťažbe pre podielnika /vyčistenie priestoru/  1 € + DPH/prm
Zbytky po ťažbe pre nepodielnika /vyčistenie priestoru/ 2 € + DPH/prm
Palivo pre podielnika - hotové s dovozom  20 € + DPH/prm
Palivo pre nepodielnika - hotové s dovozom nepredáva sa
Palivo pre podielnika - hotové bez dovozu 16 € + DPH/prm
Palivo pre nepodielnika - hotové bez dovozu nepredáva sa
Čistenie urbárnych pašienkov - pre podielnika 4 € + DPH/prm
Hmota nehrúbia a haluziny /vyčistenie priestoru/ zadarmo
Aktuality
24.06.2019

DOBROVOĽNÍCI

V nedeľu 12. mája skupina osemnástich dobrovoľníkov z Bratislavy, pod vedením Lenky Bašňákovej vysadila v lokalite Brišné 1000 sadeníc.
07.02.2019

VZ 2019

Hodnotenie predchádzajúceho roka
11.09.2018

BEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC

Vysporiadanie neprededených podielov