Slávnostné otvorenie

pridané: 28.05.2012

Dňa 25.5.2012 bola slávnostne odovzdaná do užívania lesná cesta KRIVUĽA.

Lesnú cestu prepílením žrde symbolicky odovzdali do užívania šéfovia pribylinského a kokavského urbáru. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili členovia výboru a dozornej rady PSBU, starosta obce Ing. Milan Kohút, predsedníčka RD Ing. Uličná, zástupcovia výboru urbáru z Liptovskej Kokavy a ďalší hostia.