Valné zhromaždenie

pridané: 31.03.2012

Uplynulý víkend sme na valnom zhromaždení hodnotili prácu za uplynulý rok. Viac ako 61% spolupodielnikov svojou účasťou prejavilo záujem o  dosiahnuté výsledky a spolurozhodovanie o ďalšom smerovaní nášho PSBU.

Výbor PSBU informoval o svojej práci v roku 2011 a tiež o plnení uznesení z VZ konaného 19.3.2011. VZ schválilo všetky dôležité dokumenty a prijalo nové uznesenia na rok 2012.

Výbor PSBU obce Pribylina ďakuje všetkým spolupodielnikom, ktorí svojou účasťou a disciplinovanosťou prispeli k zdarnému priebehu valného zhromaždenia. 

Aktuality
17.04.2024

Zápisnica z VZ konaného 9.3.2024

Zverejnenie zápisnice z rokovania
17.04.2024

Nový výbor PSBU

Zloženie výboru a dozornej rady PSBU od 9.3.2024
14.03.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
07.02.2024

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2024

Pozvánka na Valné zhromaždenie
25.01.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty