Zoznam listov vlastníctva

pridané: 17.04.2011

Majetok členov PSBU obce Pribylina je zapísaný na listoch vlastníctva troch katastrálnych území.

Katastrálne územie JAMNÍK

  • List vlastníctva č. 355, 648, 649, 650, 651

Katastrálne územie PRIBYLINA

  • List vlastníctva č. 1641, 1660, 1673, 1784, 1786, 1788, 1844, 1971, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 2726, 2786, 2787, 2797, 2802, 2903, 3261, 3401

Katastrálne územie LIPTOVSKÁ KOKAVA

  • List vlastníctva č. 2393, 2394, 2396, 2397
Aktuality
23.01.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným
25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou