Príprava valného zhromaždnia

pridané: 03.03.2010

Výbor PSBU obce Pribylina pripravuje valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 20.3.2010 o 10:00 hod. v sále kultúrneho domu v Pribyline.
Začiatok prezentácie o 9:00 hod.

Program rokovania:

  1. Zahájenie
  2. Voľba a správa mandátovej komisie, voľba návrhovej komisie
  3. Vyhodnotenie plnenia uznesení z valného zhromaždenia konaného dňa 14.3.2009
  4. Správa o činnosti výboru PSBU obce Pribylina za rok 2009
  5. Správa dozornej rady za rok 2009
  6. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2009 a schválenie rozpočtu na rok 2010
  7. Diskusia
  8. Návrh a schválenie uznesení
  9. Ukončenie

Výbor PSBU obce Pribylina aj touto cestou pozýva všetkých spolupodielnikov na toto valné zhromaždenie.

 

Aktuality
19.11.2022

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným
25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou