IBV

Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina ponúka na dlhodobý prenájom pozemky na individuálnu bytovú výstavbu. Podmienky prenájmu, aktuálna obsadenosť pozemkov, ako aj mapa lokality sú k dispozícií na stiahnutie v priložených súboroch. Bližšie informácie a odpovede na prípadné otázky Vám poskytneme v kancelárií pozemkového spoločenstva, prípadne na telefónnom čísle 0907803425.