IBV

Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina ponúka na dlhodobý prenájom pozemky na individuálnu bytovú výstavbu. Podmienky prenájmu, aktuálna obsadenosť pozemkov, ako aj mapa lokality sú k dispozícií na stiahnutie v priložených súboroch. Bližšie informácie a odpovede na prípadné otázky Vám poskytneme v kancelárií pozemkového spoločenstva, prípadne na telefónnom čísle 0907803425.

Aktuality
07.02.2019

VZ 2019

Hodnotenie predchádzajúceho roka
26.11.2018

JESEŇ 2018

Jeseň - čas bilancovania
11.09.2018

BEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC

Vysporiadanie neprededených podielov