Ponuka na odpredaj vozidla VW TRANSPORTER

pridané: 21.12.2016

Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina ponúka na odpredaj vozidlo VW TRANSPORTER.

Vozidlo má poškodený motor. Zostatková cena vozidla je podľa stanoviska znalca vyčíslená na 339,00,- EUR s DPH (v prípade záujmu vám bude uvedené stanovisko zaslané mailom). Záujemcovia o odkúpenie vozidla môžu doručiť svoje ponuky (minimálna cena ponuky musí byť vo výške ceny určenej znalcom t.j. 339,00,- EUR) na adresu pozemkového spoločenstva (Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina, 032 42 Pribylina 384) do 15.1.2017.

Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením         „PONUKA VW TRANSPORTER – NEOTVÁRAŤ“.

Bližšie informácie o odpredaji vozidla vám poskytneme na telefónnom čísle 0907 803 425. Obhliadku vozidla je možné uskutočniť v termíne od 9.1. do 12.1.2017 v čase od 7.00 do 15.30 hod.

 

                                                                                                                                             Ing. Michal Králik

                                                                                                                                       Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
17.04.2024

Zápisnica z VZ konaného 9.3.2024

Zverejnenie zápisnice z rokovania
17.04.2024

Nový výbor PSBU

Zloženie výboru a dozornej rady PSBU od 9.3.2024
14.03.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
07.02.2024

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2024

Pozvánka na Valné zhromaždenie
25.01.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty