Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina

Adresa:

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina
Obecná ulica 384/6
032 42 Pribylina
 

*tel.: 044 5293 348
e-mail: psbupribylina@mag-net.sk

Aktuality
17.04.2024

Zápisnica z VZ konaného 9.3.2024

Zverejnenie zápisnice z rokovania
17.04.2024

Nový výbor PSBU

Zloženie výboru a dozornej rady PSBU od 9.3.2024
14.03.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
07.02.2024

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2024

Pozvánka na Valné zhromaždenie
25.01.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty