Jar 2017

pridané: 23.05.2017

Vážení podielnici,

od zhromaždenia pozemkového spoločenstva ubehli dva mesiace. Vývoj počasia za toto obdobie  nám síce komplikoval prácu v teréne, no aj napriek tomu sa nám podarilo úspešne dokončiť jarné zalesňovanie. Celkove sme od začiatku apríla do polovice mája vysadili 198.433 kusov voľnokorenných sadeníc. Pre zvýšenie ujatosti sme všetky sadenice, tak ako v minulom roku ošetrili mykoríznym prípravkom. Jedná sa o aplikáciu symbiotických húb na koreňovú sústavu sadeníc, pričom tieto následne pomáhajú sadeniciam so získavaním minerálnych solí, hlavne fosforečnanov. Zároveň sme začali s výchovou mladých lesných porastov. Nakoľko v tomto roku musíme vykonať výchovu na ploche 93,86 hektára, realizujú túto úlohu až tri pracovné skupiny. S výchovou sme začali na Suchom Hrádku. V tejto lokalite sme vykonali výsek krov, hlavne liesok, ktorý bolo potrebné urobiť pred ich olistením. Všetky uvedené práce pri zalesňovaní, ako aj výchove mladých porastov budú financované z nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „Obnova lesov a ozdravné opatrenia PSBU obce Pribylina“.

Vysoké úhrny zrážok na konci apríla spôsobili škody aj na našom majetku. Ich výška síce ani z ďaleka nedosahovala výšku škôd ako na niektorých lokalitách v Nízkych Tatrách, no aj tak si vyžiadala menšie investície. Poškodené boli úseky ciest na odvoznom mieste Michalova lúka a tiež úsek cesty medzi odvozným miestom Kamenné a hotelom Mier. Oprava poškodených úsekov ciest spočívala v presypaní penetračným makadamom a uložení jednej novej odvodňovacej odrážky do cesty pri odvoznom mieste Kamenné.

                Pozemkové spoločenstvo pokračuje aj v riešení nezrovnalostí v majetkových pomerov. V máji organizujeme dva pracovné stretnutia s JUDr. Peterom Jančim v rámci poskytovania bezplatnej právnej pomoci podielnikom. Týmto sa zároveň znovu obraciam na podielnikov, aby si preverili prípadné neprededené podiely. Môžu tak urobiť v kancelárii pozemkového spoločenstva, alebo na stránke www.katasterportal.sk.

               

 

                                                                                                                             Ing. Michal Králik

                                                                                                                 Predseda PSBU obce Pribylina  

Aktuality
17.04.2024

Zápisnica z VZ konaného 9.3.2024

Zverejnenie zápisnice z rokovania
17.04.2024

Nový výbor PSBU

Zloženie výboru a dozornej rady PSBU od 9.3.2024
14.03.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
07.02.2024

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2024

Pozvánka na Valné zhromaždenie
25.01.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty