KOREŠPONDENČNÉ HLASOVANIE

pridané: 31.03.2020

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

 

korešpondenčné hlasovanie o ktoré sme Vás požiadali bolo úspešné. Do piatku 27.3.2020 nám boli doručené hlasovacie lístky od 334 podielnikov.

Hlasovania sa zúčastnilo celkove 24.159 hlasov.

Za uznesenie č. 1, ktoré sa týkalo účtovnej uzávierky, hospodárskeho výsledku a vyplatenia dividend zahlasovalo 24.083 hlasov (proti 72 hlasov, zdržali sa 4 hlasy).

Návrh rozpočtu a plánu hlavných úloh v uznesení č. 2, bol schválený 23.955 hlasmi (proti 0 hlasov, zdržalo sa 204 hlasov).

Výbor pozemkového spoločenstva vám ďakuje za vašu snahu a ochotu zahlasovať korešpondenčným spôsobom a umožniť tak v týchto zložitých časoch aspoň základné fungovanie spoločenstva.

            Nový termín konania valného zhromaždenia bude vyhlásený podľa vývoja situácie s pandémiou koronavírusu. Výbor pozemkového spoločenstva vám ho písomne oznámi v zmysle čl. 5 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve.

 

                                                                                                     Ing. Michal Králik

                                                                                              Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
19.11.2022

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným
25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou