KOREŠPONDENČNÉ HLASOVANIE

pridané: 31.03.2020

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

 

korešpondenčné hlasovanie o ktoré sme Vás požiadali bolo úspešné. Do piatku 27.3.2020 nám boli doručené hlasovacie lístky od 334 podielnikov.

Hlasovania sa zúčastnilo celkove 24.159 hlasov.

Za uznesenie č. 1, ktoré sa týkalo účtovnej uzávierky, hospodárskeho výsledku a vyplatenia dividend zahlasovalo 24.083 hlasov (proti 72 hlasov, zdržali sa 4 hlasy).

Návrh rozpočtu a plánu hlavných úloh v uznesení č. 2, bol schválený 23.955 hlasmi (proti 0 hlasov, zdržalo sa 204 hlasov).

Výbor pozemkového spoločenstva vám ďakuje za vašu snahu a ochotu zahlasovať korešpondenčným spôsobom a umožniť tak v týchto zložitých časoch aspoň základné fungovanie spoločenstva.

            Nový termín konania valného zhromaždenia bude vyhlásený podľa vývoja situácie s pandémiou koronavírusu. Výbor pozemkového spoločenstva vám ho písomne oznámi v zmysle čl. 5 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve.

 

                                                                                                     Ing. Michal Králik

                                                                                              Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
02.11.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
21.06.2023

PROTEST V BRATISLAVE

Pribylinskí urbárnici protestovali v Bratislave
17.04.2023

Brigáda

Poľovníci pomáhajú poľnohospodárom
15.03.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty