PESTOVNÁ ČINNOSŤ

pridané: 02.12.2020

Vážení podielnici,

možno ste sa pri pohybe po nami obhospodarovaných pozemkoch stretli so zaujímavými plastovými výliskami založenými na terminálnych výhonkoch sadeníc. Jedná sa o novú technológiu na ochranu proti ohryzu zverou. Naše pozemkové spoločenstvo sa zapojilo do projektovej výzvy Štátnej ochrany prírody „Prírode blízke obhospodarovanie lesov“, v rámci ktorej sme prestali používať na ochranu proti zveri chemické prostriedky. Celkove boli plastové manžety v zmysle projektu aplikované v počte 430220  kusov na ploche 215,11 hektárov. Manžety sa dajú používať opakovane po dobu minimálne troch rokov, pričom stačí ich každoročne iba posunúť o jeden praslen. Reflexná farba plastu bude v budúcom roku výrazne nápomocná pri vyhľadávaní menších sadeníc počas ochrany proti burine vyžínaním.

V rámci vyššie uvedeného projektu sme zároveň vykonali aj jesennú fázu umelej obnovy lesa. Z celkového počtu 186850 kusov v jeseni vysadených sadeníc nám budú zo strany Štátnej ochrany prírody refundované náklady za 144.650 kusov. Z rezervy na lesopestovnú činnosť sme hradili len náklady spojené s výsadbou smreka.

Celkove počítame s refundáciou nákladov za rok 2020 vo výške 153840 EUR. Realizácia projektu je plánovaná aj na rok 2021, kedy sa počíta s realizáciou finančných prostriedkov vo výške 178310 EUR.

 

Ing. Michal Králik

                                                                                      Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
07.12.2020

ODPREDAJ VOZIDLA

PSBU obce Pribylina ponúka na odpredaj vozidlo LADA NIVA.
02.12.2020

PESTOVNÁ ČINNOSŤ

Plastové výlisky na terminálnych výhonkoch sadeníc
02.12.2020

POŽIAR

Požiar chaty a kosodreviny na Holi