PESTOVNÁ ČINNOSŤ

pridané: 02.12.2020

Vážení podielnici,

možno ste sa pri pohybe po nami obhospodarovaných pozemkoch stretli so zaujímavými plastovými výliskami založenými na terminálnych výhonkoch sadeníc. Jedná sa o novú technológiu na ochranu proti ohryzu zverou. Naše pozemkové spoločenstvo sa zapojilo do projektovej výzvy Štátnej ochrany prírody „Prírode blízke obhospodarovanie lesov“, v rámci ktorej sme prestali používať na ochranu proti zveri chemické prostriedky. Celkove boli plastové manžety v zmysle projektu aplikované v počte 430220  kusov na ploche 215,11 hektárov. Manžety sa dajú používať opakovane po dobu minimálne troch rokov, pričom stačí ich každoročne iba posunúť o jeden praslen. Reflexná farba plastu bude v budúcom roku výrazne nápomocná pri vyhľadávaní menších sadeníc počas ochrany proti burine vyžínaním.

V rámci vyššie uvedeného projektu sme zároveň vykonali aj jesennú fázu umelej obnovy lesa. Z celkového počtu 186850 kusov v jeseni vysadených sadeníc nám budú zo strany Štátnej ochrany prírody refundované náklady za 144.650 kusov. Z rezervy na lesopestovnú činnosť sme hradili len náklady spojené s výsadbou smreka.

Celkove počítame s refundáciou nákladov za rok 2020 vo výške 153840 EUR. Realizácia projektu je plánovaná aj na rok 2021, kedy sa počíta s realizáciou finančných prostriedkov vo výške 178310 EUR.

 

Ing. Michal Králik

                                                                                      Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
19.11.2022

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným
25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou